تمرین نت های پایین دسته سیم اول گیتار

نت های پایین دسته سیم اول گیتار

جهت دانلود نت های پایین دسته سیم اول گیتار کلیک کنید

نت های سیم اول گیتار

برای کسانی که ساز گیتار را تازه شروع میکند اولین مرحله یادگیری نت ها، یادگیری نت های سیم اول گیتار است. در اولین قدم باید نت های سیم اول را روی سر دسته گیتار و سیم اول یاد گرفت و در قدم بعدی نت های پائین دسته را.

نت های سیم اول در سر دسته گیتار

نت های سر دسته گیتار شامل سه نت طبیعی و دو نت با علامت عَرَضی( دیز یا بمل دار) است

نت های اصلی:

نت می : سیم اول آزاد

نت فا : سیم اول فرت یک

نت سل: سیم اول فرت سه

نت های پایین دسته سیم اول گیتار
نت های پایین دسته سیم اول گیتار

نمونه آهنگ ساده برای تمرین نت های سیم اول گیتار در سردسته:

نت های پایین دسته سیم اول گیتار

نت های با علامت عَرَضی سیم اول گیتار در سر دسته:

فا دیز(سل بمل): سیم اول فرت دو

سل دیز )لا بمل(: سیم اول فرت چهار

نت های پایین دسته سیم اول گیتار

نت های پائین دسته سیم اول گیتار

پس از اینکه نت های سیم اول گیتار درسر دسته را فرا گرفتیم سراغ نت های پائین دسته سیم اول می رویم. نت های پائین دسته سیم اول گیتار در بسیاری از قطعات حرفه ای گیتار استفاده میشوند به همین دلیل یادگیری و تمرین آن ها میتواند کمک زیادی به بالا بردن کیفیت نوازندگی گیتار و آمادگی شما برای اجرای قطعات حرفه ای گیتار کند بنابراین پیشنهاد میکنیم حتما نت های پائین دسته گیتار را به مانند نت های سردسته خوب یاد بگیرید.

برای یادگیری نت ها در طول یک سیم گیتار دانستن فاصله (interval) بین نت های موسیقی کمک زیادی به راحت تر شدن فرآیند یادگیری میکند. به طور کل بین هفت نت اصلی موسیقی که به طور متوالی اجرا شوند فواصل ثابتی وجود دارد که در زیر آمده است.

نت های پایین دسته سیم اول گیتار

Whole  یا یک پرده معادل دو فرت گیتار می شود.

Half  یا نیم پرده معادل یک فرت گیتار میشود.

بنابراین با دانستن نکته بالا اگر بدانیم نت سل سیم اول فرت سوم اجرا میشود کافیست دو فرت روی سیم اول گیتار پائین برویم و فرت پنج را بگیریم تا به نت لا برسیم(چون بین نت سل و لا یک پرده فاصله است) بر همین اساس اگر بدانیم لا سیم اول فرت پنج است نت سی سیم اول فرت هفت اجرا میشود نت بعدی نت دو است از آنجایی که بین نت سی و دو نیم پرده فاصله است پس نت دو سیم اول فرت هشت گرفته میشود.

نت بعدی ر است که چون بین دو ر یک پرده فاصله است نت ر فرت ده سیم اول گیتار گرفته میشود و نت آخر ما می خواهد بود که برای گرفتن می باز هم دو فرت روی دسته گیتار پائین تر میرویم و فرت دوازده را میگیریم. بقیه نت ها در سیم اول به همین شکل شناسایی میشوند.

نت لا: سیم اول فرت پنج

نت سی: سیم اول فرت هفت

نت دو: سیم اول فرت هشت

نت ر: سیم اول فرت ده

نت می: سیم اول فرت دوازده

نت فا: سیم اول فرت سیزده

نت سل: سیم اول فرت پانزده

ت لا: سیم اول فرت هفده

نت سی سیم اول فرت نوزده

 

نت های پایین دسته سیم اول گیتار

نت های عرضی را نیز میتوان به سادگی شناسایی کرد. کافییست از جای نت طبیعی که داریم یک فرت در دسته گیتار پائین برویم تا دیز آن نت حاصل شود و برای بمل کردن نت طبیعی کافیست یه فرت از جای آن نت به سمت بالای دسته گیتار حرکت کنیم تا بمل آن نت حاصل شود.

نت های پایین دسته سیم اول گیتار

پس با در نظر گرفتن فاصله بین نت ها روی سیم اول به سادگی توانستیم نت های روی سیم اول گیتار در پائین دسته را شناسایی کنیم و حالا میتوانیم تمرین در نظر گرفته شده برای یادگیری نت های سیم اول گیتار در پائین دسته را شروع کنیم. نت این تمرین به همراه تبلچر و ویدیو اجرای تمرین در ادامه آمده.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]