این مجموعه از سال 1400 آغاز به فعالیت کرده و موسس و بنیانگذار آن میثم صادق از اساتید گیتار کلاسیک، پاپ و تحصیل کرده در رشته نوازندگی گیتار کلاسیک در دانشگاه هنر تهران است. او همینطور دارای مدرک کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران بوده و تجربه ی چندین سال آموزش در دانشگاه علمی کاربری موسقی و کنسرواتوار تهران را دارد.