نت و تبلچر گیتار آهنگ آنشرلی (careless whisper)

نت و تبلچر گیتار آهنگ careless whisper از george michael با تنظیم acoustictrench دانلود نت و تبلچر آهنگ آنشرلی  

نتهای جلسه هجدهم

etude in f major ROMANCE

نتهای جلسه هفدهم

1مرغ سحر – Full Score study in A bazii شعر و آکورد بازی

نتهای جلسه شانزدهم

etude in b minor شعر و آکورد دسپرادو

نتهای جلسه پانزدهم

EL DORADO – Full Score

نتهای جلسه چهاردهم

ENGLISHDANCE study in e minor شعر و آکورد اگه یه روز

نتهای جلسه سیزدهم

study in g major nazanin maryam  

نتهای جلسه دوازدهم

asturias 2 shekar e ahoo

نتهای جلسه یازدهم

a theoric minor prelude shekar e ahoo

نتهای جلسه دهم

green sleeves شعر و آکورد سوغاتی

نتهای جلسه نهم

allegro aguado gole goldoon شعر و آکورد گل گلدون

نتهای جلسه هشتم

A HARMONIC MINOR SCALE allegro giuliani    

نتهای جلسه هفتم

WALTZ CARULLIp soltane ghalb ha شعر و آکورد سلطان قلب ها

نتهای جلسه ششم

G major scale AGUADOpdf study 15 دوپنجره شعر و آکورد دیوار سنگی

نتهای جلسه پنجم

C MAJOR SCLAE – Full Score grieg

نتهای جلسه چهارم

ASTURIAS LOVE STORY

نت های جلسه دوم دوره مقدماتی گیتار کلاسیک

{{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%AA&shape=round&color=danger&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fguitaravaz.com%252F2022%252F05%252F13%252F%2525d9%252586%2525d8%2525aa%2525d9%252587%2525d8%2525a7%2525db%25258c-%2525d8%2525ac%2525d9%252584%2525d8%2525b3%2525d9%252587-%2525d8%2525af%2525d9%252588%2525d9%252585%252F%7Ctitle%3A%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%2520%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2587%2520%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2585 }}

نتهای جلسه سوم

تمرین آپویاندو im روی یک سیم تمرین آپویاندو im روی دوسیم تمرین شماره یک BEETHOVEN STUDY 6 1مرغ سحر –

نتهای جلسه دوم

تمرینات نت خوانیhttps://guitaravaz.com/wp-content/uploads/2022/05/تمرینات-نت-خوانی.pdf

نتهای جلسه سوم دوره مقدماتی گیتار کلاسیک

{{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%AA&shape=square&color=success&size=lg&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fguitaravaz.com%252F2022%252F05%252F13%252F%2525d9%252586%2525d8%2525aa%2525d9%252587%2525d8%2525a7%2525db%25258c-%2525d8%2525ac%2525d9%252584%2525d8%2525b3%2525d9%252587-%2525d8%2525b3%2525d9%252588%2525d9%252585%252F%7Ctitle%3A%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%2520%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2587%2520%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585 }}